"Schorzenia racic jako istotne
wyzwanie w hodowli bydła"
CZAS NA
WSPÓŁPRACĘ
Organizowana przez Stowarzyszenie „Weterynaria Hodowcom”
Stowarzyszenie ds. Promocji Zdrowia Bydła oraz Partnerów
Konferencja
Slide
Kiedy?

V Konferencja „Czas na Współpracę”

2-3 marca 2023 r. Villa Natura, Dolsk

 

Organizator

Stowarzyszenie „Weterynaria Hodowcom”
Stowarzyszenie ds. Promocji Zdrowia Bydła
KRS 0000730475
email: kontakt@ekrowa.pl

Konferencja rozpocznie się:

Konferencja rozpocznie się:

Kiedy?

V Konferencja „Czas na Współpracę”

2-3 marca 2023 r. Villa Natura, Dolsk

 

Organizator

Stowarzyszenie „Weterynaria Hodowcom”
Stowarzyszenie ds. Promocji Zdrowia Bydła
KRS 0000730475
email: kontakt@ekrowa.pl

O konferencji

Wymiana wiedzy dla hodowców bydła

Celem i misją Konferencji jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy i rozwiązań z zakresu profilaktyki schorzeń racic oraz stworzenie forum do dyskusji nad współpracą i postępem w przedmiocie spotkania między uczestnikami. Już dziś zapraszamy Was do udziału w naszej V Konferencji „Czas na współpracę”.

Prestiżowe wydarzenie naukowe

Dla hodowców bydła

Aktualna i ważna tematyka

Wartościowe praktyczne wykłady znanych specjalistów

Profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

Poznaj naszych prelegentów

Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń w gronie osób reprezentujących społeczność hodowców bydła z różnych zakątków Polski i Europy, czego efektem może być ustanowienie nowych form współpracy na poziomie krajowym i europejskim.

Główny Prelegent

James Wilson

Ukończył studia na Uniwersytecie Nottingham w 2014 roku z tytułem BSc in Agriculture & Livestock Science.
James pracował jako konsultant przede wszystkim w stadach pastwiskowych i zamkniętych o różnych systemach zarządzania. Po tym czasie w zarządzaniu stadem James powrócił do Nottingham University, aby ukończyć doktorat badający optymalne strategie leczenia i zapobiegania chorobom racic u bydła mlecznego. W czasie trwania doktoratu James zdobył szerokie doświadczenie w zakresie korekcji zarówno komercyjnie, jak i w ramach badań w różnych systemach na całym świecie. Projekt doktorski został zakończony w 2021 roku, a James pracuje obecnie w Kornwalii jako konsultant ds. zdrowia racic w Herd Health Consultancy. Jego pasją jest stosowanie opartych na dowodach naukowych podejść do zwalczania kulawizny w gospodarstwie i ściśle współpracuje z rolnikami, trymerami i lekarzami weterynarii, aby to osiągnąć.

lek. wet. Michał Plewik

W 2005 r. ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej
w Lublinie. W 2009 r. uzyskał tytuł Specjalisty Rozrodu Zwierząt, w 2015 tytuł Specjalisty Chorób Przeżuwaczy. Doktorant na Katedrze Patofizjologii UP Lublin. Członek Polskiego Stowarzyszenia ds. Mastitis.

Od 2005 r. prowadził własny Gabinet Weterynaryjny w Bychawie, koncentrując się na rozrodzie bydła mlecznego, zarządzaniu stadem oraz prewencji i profilaktyce chorób bydła.
Od początku swojej działalności w pracy jako lekarz terenowy wykorzystywał aparat USG. Odbył liczne kursy z zakresu zarządzania zdrowiem stada, zarządzania rozrodem,
a także badania USG układu rozrodczego bydła. W pracy terenowej sprawował pieczę na różnej wielkości stadami bydła mlecznego od najmniejszych liczących kilka sztuk po największe liczące 1500 zwierząt.

Dr Plewik prowadził liczne warsztaty przybliżające słuchaczom zagadnienia związane
z rozrodem bydła, kursy USG, oraz kursy inseminacji. Był prelegentem na konferencjach
w Polsce (I Konferencja Stopmastitis, Konferencja Bujatryczna w Łomży) jak i za granicą (Konferencja Ukraińskich Lekarzy Weterynarii – Kijów 2015 i Kijów 2016).

W 2017 r. dołączył do firmy Ceva Animal Health jako menadżer techniczny działu Ruminants.

Dr Katarzyna Rzewuska

Jest kierownikiem Centrum Genetycznego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Koordynuje realizacją projektu „CGen korekcja”, którego celem jest wdrożenie oceny wartości hodowlanej dla chorób racic. Główne zainteresowania prelegentki obejmują aspekty hodowlane, efektywne wykorzystywanie informacji w zarządzaniu stadem oraz zdrowotność racic i dobrostan. Swoją wiedzę w tym zakresie czerpie od światowej klasy specjalistów spotykanych podczas międzynarodowych konferencji i warsztatów.

lek.wet. Grzegorz Świerczyński

Absolwent kierunku Medycyna Weterynaryjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 1996 rok. Ukończył studia podyplomowe w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach z zakresu leczenia chorób świń w 2004 r. Ukończył Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w roku 2017.
Od 1996 r. jest związany z branżą farmacji weterynaryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt gospodarskich. Na przestrzeni lat zdobył wszechstronne doświadczenie w dziedzinie profilaktyki weterynaryjnej, dobrostanu zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych oraz zarządzania gospodarstwami. Aktualnie pracuje na stanowisku Business Unit Director w dziale zwierząt gospodarskich w regionie Europy Centralnej.

mgr Cezary Pawłowski

Jest związany z weterynarią od ponad 35 lat. Praca w lecznicy w terenie z dużymi zwierzętami, firmy farmaceutyczne: Pfizer, Bayer, obecnie Elanco Poland sp z o.o. Od ponad 10 lat zajmuje się tematyką związaną z bioasekuracją na fermach drobiu, trzody i bydła. Przeprowadza audyty i doradza w temacie poprawy warunków na fermach. Aktualnie związany z firmy Elanco, gdzie spełnia się zawodowo na stanowisku menedżera ds. kluczowych klientów z zakresu bioprotekcji.

Główny Prelegent

James Wilson

Ukończył studia na Uniwersytecie Nottingham w 2014 roku z tytułem BSc in Agriculture & Livestock Science.
James pracował jako konsultant przede wszystkim w stadach pastwiskowych i zamkniętych o różnych systemach zarządzania. Po tym czasie w zarządzaniu stadem James powrócił do Nottingham University, aby ukończyć doktorat badający optymalne strategie leczenia i zapobiegania chorobom racic u bydła mlecznego. W czasie trwania doktoratu James zdobył szerokie doświadczenie w zakresie korekcji zarówno komercyjnie, jak i w ramach badań w różnych systemach na całym świecie. Projekt doktorski został zakończony w 2021 roku, a James pracuje obecnie w Kornwalii jako konsultant ds. zdrowia racic w Herd Health Consultancy. Jego pasją jest stosowanie opartych na dowodach naukowych podejść do zwalczania kulawizny w gospodarstwie i ściśle współpracuje z rolnikami, trymerami i lekarzami weterynarii, aby to osiągnąć.

lek. wet. Michał Plewik

W 2005 r. ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej
w Lublinie. W 2009 r. uzyskał tytuł Specjalisty Rozrodu Zwierząt, w 2015 tytuł Specjalisty Chorób Przeżuwaczy. Doktorant na Katedrze Patofizjologii UP Lublin. Członek Polskiego Stowarzyszenia ds. Mastitis.

Od 2005 r. prowadził własny Gabinet Weterynaryjny w Bychawie, koncentrując się na rozrodzie bydła mlecznego, zarządzaniu stadem oraz prewencji i profilaktyce chorób bydła.
Od początku swojej działalności w pracy jako lekarz terenowy wykorzystywał aparat USG. Odbył liczne kursy z zakresu zarządzania zdrowiem stada, zarządzania rozrodem,
a także badania USG układu rozrodczego bydła. W pracy terenowej sprawował pieczę na różnej wielkości stadami bydła mlecznego od najmniejszych liczących kilka sztuk po największe liczące 1500 zwierząt.

Dr Plewik prowadził liczne warsztaty przybliżające słuchaczom zagadnienia związane
z rozrodem bydła, kursy USG, oraz kursy inseminacji. Był prelegentem na konferencjach
w Polsce (I Konferencja Stopmastitis, Konferencja Bujatryczna w Łomży) jak i za granicą (Konferencja Ukraińskich Lekarzy Weterynarii – Kijów 2015 i Kijów 2016).

W 2017 r. dołączył do firmy Ceva Animal Health jako menadżer techniczny działu Ruminants.

Dr Katarzyna Rzewuska

Jest kierownikiem Centrum Genetycznego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Koordynuje realizacją projektu „CGen korekcja”, którego celem jest wdrożenie oceny wartości hodowlanej dla chorób racic. Główne zainteresowania prelegentki obejmują aspekty hodowlane, efektywne wykorzystywanie informacji w zarządzaniu stadem oraz zdrowotność racic i dobrostan. Swoją wiedzę w tym zakresie czerpie od światowej klasy specjalistów spotykanych podczas międzynarodowych konferencji i warsztatów.

lek.wet. Grzegorz Świerczyński

Absolwent kierunku Medycyna Weterynaryjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 1996 rok. Ukończył studia podyplomowe w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach z zakresu leczenia chorób świń w 2004 r. Ukończył Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w roku 2017.
Od 1996 r. jest związany z branżą farmacji weterynaryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt gospodarskich. Na przestrzeni lat zdobył wszechstronne doświadczenie w dziedzinie profilaktyki weterynaryjnej, dobrostanu zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych oraz zarządzania gospodarstwami. Aktualnie pracuje na stanowisku Business Unit Director w dziale zwierząt gospodarskich w regionie Europy Centralnej.

mgr Cezary Pawłowski

Jest związany z weterynarią od ponad 35 lat. Praca w lecznicy w terenie z dużymi zwierzętami, firmy farmaceutyczne: Pfizer, Bayer, obecnie Elanco Poland sp z o.o. Od ponad 10 lat zajmuje się tematyką związaną z bioasekuracją na fermach drobiu, trzody i bydła. Przeprowadza audyty i doradza w temacie poprawy warunków na fermach. Aktualnie związany z firmy Elanco, gdzie spełnia się zawodowo na stanowisku menedżera ds. kluczowych klientów z zakresu bioprotekcji.

Marzec 02, 2023

Dzień 1

09:00 – 10:30 Rejestracja uczestników

11:00 – 11:15 Uroczyste otwarcie Konferencji

11:15 – 12:15  Dr James Wilson

Kulawizna u bydła mlecznego – ukryta strata czy stracona szansa?

12:15 – 13:00 lek. wet. Michał Plewik

Wpływ zdrowotności racic na rozród bydła i opłacalność produkcji.

13:00 – 14:00 Obiad

14:00 – 15:00 Dr James Wilson

Kulawizna u bydła mlecznego – ukryta strata czy stracona szansa?

15:00 – 15:45 lek. wet. Grzegorz Świerczyński

Koronawirusy bydlęce – czy to tylko jedne z powodów biegunek u cieląt?

15:45 – 16:00 Sesja Q&A

16:00 – 16:30 Przerwa kawowa

16:30 – 17:30 Debata ekspertów

19:00 Wieczorna Gala Konferencyjna

 
Marzec 03, 2023

Dzień 2

09:30 – 10:30 Dr James Wilson

Środki zapobiegawcze – podejście uwzględniające potrzeby gospodarstw

10:30 – 11:15 dr Katarzyna Rzewuska

Informacje o chorobach racic jako drogowskaz na drodze do zdrowego stada.

11:15 – 11:45 mgr Cezary Pawłowski

Bioasekuracja w oborze. Czy warto i dlaczego?

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:00 Audyt zdrowia racic oparty na strategii EDPET – wczesne wykrycie i szybkie skuteczne leczenie w praktyce.

13:00 – 14:00 Dyskusja z ekspertem

14:00 Podsumowanie i uroczyste zamknięcie konferencji

14:30 Obiad

Napisz do nas

  Opinie

  • Fajna inicjatywa! Można wynieść dużo przydatnych informacji, przydatnych w codziennej pracy.

   Małgorzata Lisiecka
   Hodowca
  • Uczestniczę w konferencje „Czas na współpracę” organizowanych przez portal e- krowa od kilku lat. Każda z konferencji pozwala mi na zapoznanie się z nowinkami w współczesnej hodowli. Takie spotkanie jest znakomitą okazją do wymiany swoich doświadczeń z innymi hodowcami oraz konsultacji z wybitnej klasy specjalistami z całego świata. Konferencje organizowane przez portal e- krowa są idealnym miejscem na pogłębianie swojej wiedzy ale również ukazenie jak zastosować ją w praktyce dzięki omówieniu doświadczeń hodowców z Polski jak i ze świata.

   Piotr Hołubowski
   Specjalista ds produkcji zwierzecej OHZ Lubiana
  • Po każdej konferencji jesteśmy na bieżąco zarówno w dziedzinie weterynarii, jak i szerokorozumianego chowu bydła. Poza tym u źródła możemy znaleźć odpowiedź na nurtujące nas pytania, które rodzą się każdego dnia w dziesiątkach. A przede wszystkim jest to dla nas wielka motywacja bo mamy doczynienia z najlepszymi hodowcami i specjalistami z branży w Polsce.

   Martyna I Łukasz Basińscy
   Gospodarstwo Nasienno-Rolne BOVINAS w Chodowie
  Nasi partnerzy
  Naszymi partnerami są wiodące na rynku weterynaryjnym firmy specjalizujące się we wdrażaniu najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie żywienia, leczenia i profilaktyki chorób bydła oraz zarządzania gospodarstwem.
  Kup bilet

  Każda osoba zainteresowana udziałem w Konferencji „Czas na Współpracę” zobligowana jest do rejestracji i zakup biletu poprzez naszą stronę internetową.

  W cenie biletu: uczestnictwo w wykładach prowadzonych przez znany specjalistów z branży, catering, udział w uroczystej kolacji oraz nocleg dla osób zainteresowanych.

  Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzeniem zgłoszenia jest rejestracja  i zakup biletów poprzez naszą stronę www.

  Obostrzenia dot.COVID-19
  Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, udział w wydarzeniu będzie możliwy po okazaniu w dniu Konferencji:
  – zaświadczenia (lub kodu QR) potwierdzającego pełne przyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19. Uznawane będą zaświadczenia, zgodnie z którymi upłynęło 14 dni od przyjęcia pełnego szczepienia preparatem zatwierdzonym przez Europejską Agencję Leków lub wskazanych jako szczepionki do użycia kryzysowego przez Światową Organizację Zdrowia; zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia
  LUB
  – negatywnego wyniku testu antygenowego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego najwcześniej 48 h przed rozpoczęciem Konferencji


  Miejsce

  IV Konferencja „Czas na Współpracę”

  2-3 marca 2023 r. Villa Natura, Dolsk

  http://villanatura.pl/kontakt/

  Dla zainteresowanych uczestników Konferencji jest możliwa rezerwacja noclegów za pośrednictwem organizatorów – kontakt@ekrowa.pl