„Zapalenie gruczołu mlekowego
jako wyzwanie współczesnego hodowcy bydła”
CZAS NA
WSPÓŁPRACĘ
Organizowana przez Stowarzyszenie „Weterynaria Hodowcom”
Stowarzyszenie ds. Promocji Zdrowia Bydła oraz Partnerów
Konferencja
Slide
Kiedy?

III Konferencja „Czas na Współpracę”

7-8 października 2021 r. Villa Natura, Dolsk

 

Organizator

Stowarzyszenie „Weterynaria Hodowcom”
Stowarzyszenie ds. Promocji Zdrowia Bydła
KRS 0000730475
email: kontakt@ekrowa.pl

Konferencja rozpocznie się:

Konferencja rozpocznie się:

Kiedy?

III Konferencja „Czas na Współpracę”

7-8 października 2021 r. Villa Natura, Dolsk

 

Organizator

Stowarzyszenie „Weterynaria Hodowcom”
Stowarzyszenie ds. Promocji Zdrowia Bydła
KRS 0000730475
email: kontakt@ekrowa.pl

O konferencji

Wymiana wiedzy dla hodowców bydła

Wierzymy, że Konferencja „Czas na Współpracę” stanie się największym w Polsce naukowym panelem wymiany wiedzy dla hodowców bydła, a tym samym będzie inspiracją do podjęcia nowych wyzwań, poszerzenia horyzontów, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności w polskich gospodarstwach.

Temat przewodni: 

„Zapalenie gruczołu mlekowego jako wyzwanie współczesnego hodowcy bydła”

W obliczu zbliżających się zmian związanych z ograniczeniem stosowania antybiotyków, chcielibyśmy przybliżyć Państwu tematykę mastitis, z którym mierzycie się w gospodarstwach każdego dnia. Wiemy, że wchodzące w życie 28 stycznia 2022 r. rozporządzenie w dużej mierze zmieni podejście do leczenia mastitis w laktacji i zasuszeniu.

Zdajemy sobie sprawę jak dużym dla Państwa kosztem jest wystąpienie zapalenia gruczołu mlekowego, jak również i wyzwaniem. Dlatego chcemy skoncentrować się na profilaktyce, przybliżyć Wam najnowsze trendy w zwalczaniu i zapobieganiu zapaleniom gruczołu mlekowego, a także propagować nowe trendy w zakresie zarządzania mastitis w gospodarstwach.

Już dziś zapraszamy Was do udziału w naszej III Konferencji „Czas na współpracę”.

Prestiżowe wydarzenie naukowe

Dla hodowców bydła

Aktualna i ważna tematyka

Wartościowe praktyczne wykłady znanych specjalistów

Profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

Poznaj naszych prelegentów

Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń w gronie osób reprezentujących społeczność hodowców bydła z różnych zakątków Polski i Europy, czego efektem może być ustanowienie nowych form współpracy na poziomie krajowym i europejskim.

Główny Prelegent

DR PETER EDMONDSON

Dr Peter Edmondson zdobył swoje kwalifikacje zawodowe jako lekarz weterynarii w Irlandii w 1980 roku. Spędził pięć lat praktykując w Irlandii, a następnie dołączył do Almarai, pracując z dużymi stadami bydła mlecznego w Arabii Saudyjskiej i Chinach. Dołączył do Shepton Veterinary Group, specjalistycznej grupy 12 lekarzy weterynarii, specjalistów chorób bydła, w południowo-zachodniej Anglii. W 2015 roku Peter założył przedsiębiorstwo UdderWise, weterynaryjną firmę konsultingową specjalizującą się w zapaleniach gruczołu mlekowego, jakości mleka i pozostałościach antybiotyków. Peter współpracuje z hodowcami bydła mlecznego, lekarzami weterynarii, wytwórcami produktów farmaceutycznych i specjalistami przetwórstwa mleczarskiego na całym świecie.

Peter jest członkiem Królewskiego Kolegium Chirurgów Weterynaryjnych (RCVS) i jest specjalistą RCVS w zakresie zdrowia i produkcji bydła.

Peter nie jest naukowcem ani badaczem. Jest popularnym trenerem i jest znany ze swojego praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów. Napisał trzy książki; „How to Control Somatic Cell Counts”, „How to Control Clinical Mastitis” i „Mastitis Control in Dairy Herds” oraz jest często prelegentem na konferencjach na całym świecie.

Peter jest pasjonatem przekazywania umiejętności drobnym hodowcom bydła mlecznego w Etiopii, Mozambiku, Malawi i Zimbabwe. Odwiedza Afrykę dwa lub trzy razy w roku, aby wykonywać pracę wolonatriusza.

Mgr SYLWIA MUCHARSKA

Ukończyła studia na Wydziale zootechnicznym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 1999 roku oraz Studium Podyplomowe Nowoczesna produkcja mleka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Od 2000 roku pracuje w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Zajmuje się doradztwem dotyczącym m.in. profilaktyki mastitis, odchowu cieląt, dobrostanu i zagadnieniom poświęconym tematyce doju na terenie tzw. mlecznego zagłębia czyli województwa podlaskiego. Od dwóch lat motywem przewodnim w jej pracy jest racjonalne stosowanie antybiotyków w hodowli krów mlecznych. Bardzo lubi pracować z ludźmi o otwartych umysłach, chętnych na wiedzę i pozytywne zmiany. Jej motorem napędowym do pracy jest zadowolony z doradztwa hodowca.

Dr Daan Dercksen

Urodzony 12. Maja 1960 roku w Holandii. W 1979 rozpoczął studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Utrechcie i otrzymał dyplom z wyróżnieniem oraz tytuł lekarza weterynarii w 1987 roku.
Od lutego 1987 r. do marca 1990 Daan pracował jako lekarz weterynarii zwierząt gospodarskich w kilku praktykach weterynaryjnych w Niemczech i Holandii.
Od marca 1990 do stycznia 2011 kontynuował karierę jako lekarz od małych przeżuwaczy w Oddziale Zdrowia Małych Przeżuwaczy w dzisiejszym GD Deventer.
W 1998 Daan, zgodnie z holenderskim systemem specjalizacji, uzyskał tytuł Specjalisty Ochrony Zdrowia Małych Przeżuwaczy. 8.września2008 roku został wybrany do European College of Small Ruminant Health management (Dip ECSRHM).
Od lutego 2011 pracuje w Zoetis jako National Veterinary Manager w dziale przeżuwaczy, gdzie jego praca skupia się głównie wokół bydła mlecznego, ostatnio również w obszarze genomiki i Clarifide Plus.
Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz współautorem kilku książek z dziedziny weterynarii przeżuwaczy.
Od roku 2008 w Holandii stopniowo wprowadzone zostały znaczne ograniczenia w stosowaniu antybiotyków. Daan Dercksen przyglądał się temu procesowi z perspektywy lekarza weterynarii, słuchał opinii hodowców bydła i podzieli się swoimi spostrzeżeniami odnośnie zagrożeń i szans wynikających ze zmieniającego się prawa.

Mgr inż. Jacek Karman

Ukończył studia wyższe techniczne Politechniki Poznańskiej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z producentami mleka. Zrealizował ponad 1000 projektów obór dla bydła. Pisze artykuły dla wielu topowych pism branżowych z zakresu budynków inwentarskich
Prowadzi liczne wystąpienia i prelekcje na konferencjach i spotkaniach z rolnikami
pasjonat krów. W woolnych chwilach interesuje się szybką jazdą rowerem i stolarstwem amatorskim.

Dr Philippe Gisbert

Philippe rozpoczął swą karierę w 1994 roku jako lekarz praktyk zajmujący się leczeniem zwierząt towarzyszących i gospodarskich. Po 9 latach został Managerem do Spraw Zdrowia w Grupie Agena (firma zajmująca się sztucznym unasienianiem). W 2008 roku dołączył do Eurofins – Laboratoire Coeur de France jako Manager Działu Zdrowia, gdzie pracował przez 7 lat, po czym rozpoczął pracę w Ceva Francja jako Manager Techniczny w dziale Ruminants (Diagnostyka i Choroby zakaźne). Od 2020 roku Globalny Manager Techniczny odpowiedzialny za bio-preparaty, zdrowie wymienia i leki przeciwzapalne. Członek grup technicznych SIMV zajmujących się diagnostyką i lekami przeciwzapalnymi. Współtwórca wielu grup roboczych ANSES oraz UNICEA związanych z epidemiologią, opornością antybiotykową oraz rozrodem u zwierząt gospodarskich.

Dr n.rol. Renata Kubiak- Włodarczyk

Jest liderem zespołu doradców klienta od 10 lat w firmie DeLaval. Posiada tytuł magistra biologii, oraz doktora nauk rolniczych WHiBZ UP w Poznaniu w specjalności rozród oraz żywienie krów mlecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla gospodarstw z dojem automatycznym. Prywatnie mama dwóch córek.

lek.wet. Dominik Ruciński

Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej w 2004 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Od 2005 roku praktykuje na terenie Wielkopolski, kierownik dynamicznie rozwijającego się Gabinetu Weterynaryjnego zlokalizowanego w miejscowości Czacz.
Współzałożyciel Bovi Vet Service Sp. z o.o., grupy lekarzy weterynarii specjalizującej się w profilaktyce i leczeniu stad bydła zarówno mlecznego jak i mięsnego. Prelegent wielu konferencji weterynaryjnych i autor publikacji branżowych. Swoje kwalifikacje zawodowe systematycznie podnosi uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach krajowych jak i zagranicznych.

Główny Prelegent

DR PETER EDMONDSON

Dr Peter Edmondson zdobył swoje kwalifikacje zawodowe jako lekarz weterynarii w Irlandii w 1980 roku. Spędził pięć lat praktykując w Irlandii, a następnie dołączył do Almarai, pracując z dużymi stadami bydła mlecznego w Arabii Saudyjskiej i Chinach. Dołączył do Shepton Veterinary Group, specjalistycznej grupy 12 lekarzy weterynarii, specjalistów chorób bydła, w południowo-zachodniej Anglii. W 2015 roku Peter założył przedsiębiorstwo UdderWise, weterynaryjną firmę konsultingową specjalizującą się w zapaleniach gruczołu mlekowego, jakości mleka i pozostałościach antybiotyków. Peter współpracuje z hodowcami bydła mlecznego, lekarzami weterynarii, wytwórcami produktów farmaceutycznych i specjalistami przetwórstwa mleczarskiego na całym świecie.

Peter jest członkiem Królewskiego Kolegium Chirurgów Weterynaryjnych (RCVS) i jest specjalistą RCVS w zakresie zdrowia i produkcji bydła.

Peter nie jest naukowcem ani badaczem. Jest popularnym trenerem i jest znany ze swojego praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów. Napisał trzy książki; „How to Control Somatic Cell Counts”, „How to Control Clinical Mastitis” i „Mastitis Control in Dairy Herds” oraz jest często prelegentem na konferencjach na całym świecie.

Peter jest pasjonatem przekazywania umiejętności drobnym hodowcom bydła mlecznego w Etiopii, Mozambiku, Malawi i Zimbabwe. Odwiedza Afrykę dwa lub trzy razy w roku, aby wykonywać pracę wolonatriusza.

Mgr SYLWIA MUCHARSKA

Ukończyła studia na Wydziale zootechnicznym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 1999 roku oraz Studium Podyplomowe Nowoczesna produkcja mleka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Od 2000 roku pracuje w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Zajmuje się doradztwem dotyczącym m.in. profilaktyki mastitis, odchowu cieląt, dobrostanu i zagadnieniom poświęconym tematyce doju na terenie tzw. mlecznego zagłębia czyli województwa podlaskiego. Od dwóch lat motywem przewodnim w jej pracy jest racjonalne stosowanie antybiotyków w hodowli krów mlecznych. Bardzo lubi pracować z ludźmi o otwartych umysłach, chętnych na wiedzę i pozytywne zmiany. Jej motorem napędowym do pracy jest zadowolony z doradztwa hodowca.

Dr Daan Dercksen

Urodzony 12. Maja 1960 roku w Holandii. W 1979 rozpoczął studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Utrechcie i otrzymał dyplom z wyróżnieniem oraz tytuł lekarza weterynarii w 1987 roku.
Od lutego 1987 r. do marca 1990 Daan pracował jako lekarz weterynarii zwierząt gospodarskich w kilku praktykach weterynaryjnych w Niemczech i Holandii.
Od marca 1990 do stycznia 2011 kontynuował karierę jako lekarz od małych przeżuwaczy w Oddziale Zdrowia Małych Przeżuwaczy w dzisiejszym GD Deventer.
W 1998 Daan, zgodnie z holenderskim systemem specjalizacji, uzyskał tytuł Specjalisty Ochrony Zdrowia Małych Przeżuwaczy. 8.września2008 roku został wybrany do European College of Small Ruminant Health management (Dip ECSRHM).
Od lutego 2011 pracuje w Zoetis jako National Veterinary Manager w dziale przeżuwaczy, gdzie jego praca skupia się głównie wokół bydła mlecznego, ostatnio również w obszarze genomiki i Clarifide Plus.
Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz współautorem kilku książek z dziedziny weterynarii przeżuwaczy.
Od roku 2008 w Holandii stopniowo wprowadzone zostały znaczne ograniczenia w stosowaniu antybiotyków. Daan Dercksen przyglądał się temu procesowi z perspektywy lekarza weterynarii, słuchał opinii hodowców bydła i podzieli się swoimi spostrzeżeniami odnośnie zagrożeń i szans wynikających ze zmieniającego się prawa.

Mgr inż. Jacek Karman

Ukończył studia wyższe techniczne Politechniki Poznańskiej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z producentami mleka. Zrealizował ponad 1000 projektów obór dla bydła. Pisze artykuły dla wielu topowych pism branżowych z zakresu budynków inwentarskich
Prowadzi liczne wystąpienia i prelekcje na konferencjach i spotkaniach z rolnikami
pasjonat krów. W woolnych chwilach interesuje się szybką jazdą rowerem i stolarstwem amatorskim.

Dr Philippe Gisbert

Philippe rozpoczął swą karierę w 1994 roku jako lekarz praktyk zajmujący się leczeniem zwierząt towarzyszących i gospodarskich. Po 9 latach został Managerem do Spraw Zdrowia w Grupie Agena (firma zajmująca się sztucznym unasienianiem). W 2008 roku dołączył do Eurofins – Laboratoire Coeur de France jako Manager Działu Zdrowia, gdzie pracował przez 7 lat, po czym rozpoczął pracę w Ceva Francja jako Manager Techniczny w dziale Ruminants (Diagnostyka i Choroby zakaźne). Od 2020 roku Globalny Manager Techniczny odpowiedzialny za bio-preparaty, zdrowie wymienia i leki przeciwzapalne. Członek grup technicznych SIMV zajmujących się diagnostyką i lekami przeciwzapalnymi. Współtwórca wielu grup roboczych ANSES oraz UNICEA związanych z epidemiologią, opornością antybiotykową oraz rozrodem u zwierząt gospodarskich.

Dr n.rol. Renata Kubiak- Włodarczyk

Jest liderem zespołu doradców klienta od 10 lat w firmie DeLaval. Posiada tytuł magistra biologii, oraz doktora nauk rolniczych WHiBZ UP w Poznaniu w specjalności rozród oraz żywienie krów mlecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla gospodarstw z dojem automatycznym. Prywatnie mama dwóch córek.

lek.wet. Dominik Ruciński

Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej w 2004 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Od 2005 roku praktykuje na terenie Wielkopolski, kierownik dynamicznie rozwijającego się Gabinetu Weterynaryjnego zlokalizowanego w miejscowości Czacz.
Współzałożyciel Bovi Vet Service Sp. z o.o., grupy lekarzy weterynarii specjalizującej się w profilaktyce i leczeniu stad bydła zarówno mlecznego jak i mięsnego. Prelegent wielu konferencji weterynaryjnych i autor publikacji branżowych. Swoje kwalifikacje zawodowe systematycznie podnosi uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach krajowych jak i zagranicznych.

Październik 07, 2021

Dzień 1

10:00 – 11:00 Rejestracja uczestników

11:00 – 11:15 Uroczyste otwarcie Konferencji

11:15 – 12:45 Dr Peter Edmondson

Zrozumieć przyczyny mastitis, aby łatwo wdrożyć środki zapobiegawcze.

13:00 – 14:00 Obiad

14:00 – 15:30 Dr Peter Edmondson

Kontrolowanie klinicznego mastitis, odwołując się do 7-punktowego planu zwalczania. Aspekty praktyczne.

15:30 – 16:00 Przerwa kawowa

16:00 – 17:00 Dr Daan Dercksen

 Wyzwania i szanse związane z odpowiedzialnym stosowaniem antybiotyków u krów mlecznych. Doświadczenia holenderskie.

17:00 – 18:00 Dr Philippe Gilberts

 Choroby przenoszone z przeżuwaczy na ludzi ze szczególnym uwzględnieniem gorączki Q

19:00 Wieczorna Gala

 
Październik 08, 2021

Dzień 2

09:30 – 11:00 Dr Peter Edmondson

Kontrola liczby komórek somatycznych, odniesienia do 7-punktowego planu zwalczania. Aspekty praktyczne.

11:00 – 11:30 Mgr Sylwia Mucharska

SOMATYKA POD KONTROLĄ, czyli narzędzia PFHBiPM w nowoczesnej diagnostyce i profilaktyce mastitis.

11:30 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 13:15 lek.wet. Dominik Ruciński

Robot udojowy jako narzędzie do zarządzania stadem i poprawy dobrostanu zwierząt okiem lekarza weterynarii.

13:15 – 14:00 Mgr inż. Jacek Karman

Planowanie obór robotowych – dobrostan i funkcjonalność. Część I – budynek

14:00 – 14:45 Dr n. rol. Renata Kubiak-Włodarczyk

Planowanie obór robotowych – dobrostan i komfort. Część II – krowy

15:00 Uroczyste zamknięcie konferencji.

Napisz do nas

  Opinie

  • Fajna inicjatywa! Można wynieść dużo przydatnych informacji, przydatnych w codziennej pracy.

   Małgorzata Lisiecka
   Hodowca
  Kup bilet

  W cenie biletu: uczestnictwo w wykładach prowadzonych przez znanych specjalistów z branży, catering, udział w uroczystej kolacji.

  Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

   

  Obostrzenia dot.COVID-19
  Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, udział w wydarzeniu będzie możliwy po okazaniu w dniu Konferencji:
  – zaświadczenia (lub kodu QR) potwierdzającego pełne przyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19. Uznawane będą zaświadczenia, zgodnie z którymi upłynęło 14 dni od przyjęcia pełnego szczepienia preparatem zatwierdzonym przez Europejską Agencję Leków lub wskazanych jako szczepionki do użycia kryzysowego przez Światową Organizację Zdrowia; zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia
  LUB
  – negatywnego wyniku testu antygenowego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego najwcześniej 48 h przed rozpoczęciem Konferencji


  Miejsce

  III Konferencja „Czas na Współpracę”

  7-8 października 2021 r. Villa Natura, Dolsk

  http://villanatura.pl/kontakt/

  Dla uczestników Konferencji jest możliwa rezerwacja noclegów w cenach specjalnych na hasło: EKROWA

  Każda osoba zainteresowana noclegiem w hotelu zobligowana jest do samodzielnego kontaktu z recepcją Villa Natura w Dolsku