I KONFERENCJA „Czas na współpracę”

7 marca 2019 r., Wąsowo

Minimalizacja wpływu stresu cieplnego na opłacalność produkcji w stadach bydła mlecznego.

Główny prelegent:

Dr. Israel Flamenbaum

Dr. Israel Flamenbaum jest znanym w świecie specjalistą z wykształceniem rolniczym, który wnosi do hodowli bydła mlecznego zdobywaną przez cztery dekady wiedzę i doświadczenie w strategicznym planowaniu utrzymywania bydła mlecznego w miejscach o ciepłym klimacie, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia skutków stresu cieplnego. Po wielu latach prowadzenia wykładów na całym ziemskim globie, opublikowaniu wielu prac naukowych i pracy w Ministerstwie Rolnictwa Izraela na stanowisku Dyrektora Wydziału Hodowli Zwierząt, w 2008 przeszedł na emeryturę. Obecnie jest prywatnym konsultantem, który dużo podróżuje pomagając instytucjom rządowym, spółdzielniom mleczarskim i prywatnym fermom bydła mlecznego na całym świecie.

Więcej na: www.cool-cows.com

Materiały z konferencji:

Pozostali prelegenci:

lek.wet. Michał Hądzlik, Bovi Vet Service

specjalista chorób przeżuwaczy oraz specjalista ds. rozrodu zwierząt

W 2004 roku ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W roku 2008 r. uzyskał tytuł specjalisty chorób przeżuwaczy, a w roku 2012 tytuł specjalisty rozrodu zwierząt. Od 2004 roku prowadzi własną praktykę, gdzie zajmuje się profilaktyką i leczeniem bydła mlecznego oraz mięsnego. W jego zespole kładzie się nacisk na kompleksową obsługę weterynaryjną ferm: prowadząc zarówno interwencje doraźne jak i planowane działania z zakresu rozrodu, profilaktyki i managmentu. Szczególnie bliskie są mu zagadnienia z zarządzania rozrodem krów mlecznych i ekonomicznymi aspektami produkcji. Współzałożyciel grupy Bovi Vet Service, gdzie wspólnie z kolegami podnosi swoje kwalifikacje na szkoleniach i konferencjach krajowych i zagranicznych. Współwłaściciel Gospodarstwa Rolnego Drzewce zajmującego się hodowlą bydła mlecznego – 300 krów mlecznych o wydajności powyżej 12tys litrów mleka w laktacji, gdzie ma możliwość łączenia pracy lekarza weterynarii z pracą hodowcy.

lek.wet. Dominik Ruciński, Bovi Vet Service

specjalista chorób przeżuwaczy oraz specjalista ds. rozrodu zwierząt

Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej w 2004 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Od 2005 roku praktykuje na terenie Wielkopolski, kierownik dynamicznie rozwijającego się Gabinetu Weterynaryjnego zlokalizowanego w miejscowości Czacz. 
Współzałożyciel Bovi Vet Service Sp. z o.o., grupy lekarzy weterynarii specjalizującej się w profilaktyce i leczeniu stad bydła zarówno mlecznego jak i mięsnego. Prelegent wielu konferencji weterynaryjnych i autor publikacji branżowych. Swoje kwalifikacje zawodowe systematycznie podnosi uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach krajowych jak i zagranicznych.

lek.wet. Malwina Jażdż, Stowarzyszenie „Weterynaria Hodowcom”

specjalista chorób przeżuwaczy

W 2011 roku ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W roku 2018 uzyskała tytuł specjalisty chorób przeżuwaczy. Przez ostatnie lata realizowała się w pracy zawodowej jako menedżer w międzynarodowej firmie farmaceutycznej weterynaryjnej, głównie w zakresie prewencji chorób bydła. Swoje doświadczenia wdrażała z dużym sukcesem na polskich fermach w zakresie opracowywania programów profilaktycznych, doradztwa w zakresie poprawy rentowności.  Szczególnie jest jej bliska tematyka związana z profilaktyką i leczeniem chorób gruczołu mlekowego u krów. Swoje doświadczenia terenowe prezentowała na łamach prasy branżowej publikując wyniki wprowadzanych działań profilaktycznych we współpracy z lekarzami terenowymi w całej Polsce. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w warsztatach i kursach zarówno w kraju i za granicą.

Galeria