IV KONFERENCJA „Czas na współpracę”

3-4 marca 2022 r., Villa Natura, Dolsk

Dobrostan zwierząt - nadzieje i dylematy współczesnego hodowcy bydła

Główny prelegent:

Dr Courtney Halbach

Courtney Halbach jest specjalistką ds. szkoleń w The Dairyland Initiative, programie realizowanym przez UW-Madison, School of Veterinary Medicine, którego celem jest dostarczenie przedstawicielom przemysłu mleczarskiego wytycznych dotyczących dobrostanu zwierząt oraz narzędzi zapobiegających kulawiznom poprzez platformę internetową i warsztaty. Jej obszary zainteresowań obejmują projektowanie obór dla cieląt i dorosłych krów, systemy wentylacji nadciśnieniowej oraz projektowanie automatycznych urządzeń udojowych.

Materiały z konferencji:

Pozostali prelegenci:

LEK.WET. PAWEŁ RYBEŃSKI

W 2008 roku ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej na UP we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów zdobywał wiedzę i doświadczenie w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych na fermach bydła mlecznego w Niemczech. Od 2010 prowadzi własną praktykę weterynaryjną, jego obszarem działania jest północna Wielkopolska, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego. Specjalizuje się w profilaktyce i leczeniu stad bydła mlecznego oraz mięsnego. W swojej praktyce uwagę skupia na rozrodzie oraz chorobach metabolicznych bydła. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z dziedziny chorób przeżuwaczy.

MGR ADAM WARNKE

Ukończył studia magisterskie na poznańskim Uniwersytecie Przyrodniczym. Od 2010 roku z powodzeniem prowadzi własne gospodarstwo nastawione na produkcję mleka. Jako pierwszy hodowca w Polsce bierze udział w międzynarodowym programie firmy McDonald’s, który ma zachęcać do dzielenia się wiedzą i propagowania zrównoważonych praktyk w rolnictwie. Otrzymał tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku 2020 oraz tytuł Najlepszego Gospodarstwa Rolnego w Polsce w plebiscycie Złotej Setki Wprost. Jest jednym z największych dostawców SM Czarnków i pionierem w automatyzacji produkcji. Jako pierwszy w Polsce zainwestował w robota do podgarniania paszy DeLaval Optiduo i jest jednym z pierwszych w kraju posiadaczy robota udojowego Delaval V310 z modułem pomiaru progesteronu w mleku.

Inż. Bartosz Piszczek

Inżynier agronom, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Współwłaściciel i zarządzający największym stadem bydła mlecznego w Gminie Złotów.
Gospodarstwo rodzinne do roku 1996 obejmowało obszar ok. 80 ha oraz posiadało stado 20 krów o wydajności 3500 litrów, utrzymywanych w oborze uwiązowej. Obecnie stado liczy 240 szt. bydła w tym 95 krów dojnych o wydajności 10600 litrów. Powierzchnia upraw wynosi 330 ha.
W 2004 roku zakończona została adaptacja drewnianej stodoły do utrzymywania krów w systemie wolnostanowiskowym, z poczekalnią, halą udojową typu rybia ość 2×6 oraz pomieszczeniem porodowym. Obora bezściołowa, ze zgarniakami łańcuchowymi. Wprowadzono żywienie TMR w oparciu o własną bazę paszową. Kolejne inwestycje obejmowały budowę dwóch zbiorników na gnojowicę o łącznej pojemności 1600 m3, wprowadzenie systemu wentylacji opartego na wentylatorach MultiFun. Ostatnia inwestycja z roku 2021 obejmowała wprowadzenie monitorowania stada opartego na systemie firmy ALLFLEX.

Galeria